Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv blev dannet for mere end 40 år siden, og i dag huser arkivet mange hyldemeter historisk materiale om Brabrand og omegn.

For nyligt fik arkivet endnu mere materiale til hylderne, da vi i City Vest har doneret en stor mængde arkivalier i form af billeder, presseudklip og meget mere fra centrets historie. Det har vi gjort, så historier og minder fra City Vest bevares og gøres tilgængelige til eftertiden. Stort tak til arkivets mange frivillige kræfter og ikke mindst til Lars, Hanne og Vibeke.

Hvis du har haft din gang i City Vest (og har en god hukommelse), er du meget velkommen til at henvende dig til arkivet og hjælpe med at sætte navne og årstal på de mange billeder.

Arkivet er offentligt tilgængeligt og benyttes flittigt af forskere, arkitekter, studerende og andre historieinteresserede. Har du lyst til at kigge forbi, holder arkivet åbent den første lørdag i hver måned fra 10-13 eller efter aftale. Arkivet huses på Gellerup Bibliotek på Karen Blixens Boulevard 23. Arkivet kan også kontaktes pr. mail eller pr. telefon.

Om Lokalarkivet

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev den daværende Brabrand-Årslev Kommune en del af den nye Århus Kommune. Dermed forsvandt også et vigtigt bindeled i lokalområdet. I 1982 tog et par “gamle” spejdere initiativ til oprettelsen af Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv; stedet hvor den folkelige del af vores fælles hukommelse kunne gemmes. En håndfuld frivillige meldte sig og gik i gang med at indsamle papir og billeder fra området. Arkivet fik i første omgang et lille lokale i forbindelse med Brabrand Bibliotek på Hovedgaden 54. Siden skiftede de til et større og bedre lokale opad bibliotekets læsesal. I 1991 blev bl.a. Brabrand Bibliotek lukket, og arkivet blev flyttet til Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78. Her har de siden da haft til huse. Arbejdsgruppen bag arkivet indsamler, registrerer og tilgængeliggør materiale fra den tidligere Brabrand-Årslev Kommunes område. Det drejer sig om bl.a. billeder, foreningspapirer, kort, erindringer, erhvervsmateriale og trykte ting som f.eks. bøger, aviser samt kopier af bl.a. kirkebøgerne. De indkomne arkivalier registreres efter fælles SLA-principper i pro-grammet Arkibas og opstilles i arkivæsker, så de let kan findes igen.