City Vest

Om City Vest

City Vest er opført i 1972 og var det første center i Jylland, der blev opført som et overdækket shoppingcenter. Gennem de sidste 50+ år har City Vest været et af byens store lokale samlingspunkter, hvor hverdagens trummerum er blevet til farverige oplevelser.

City Vest Facade
City Vest Facade

A. Enggaard vil omdanne City Vest og udvikle nyt kvarter

A. Enggaard ønsker at omdanne City Vest til et mindre bydelscenter med dagligvareforretninger og specialbutikker målrettet nuværende og kommende beboere i det nye Gellerup. I samme ombæring ønskes de grå parkeringsarealer transformeret til et levende boligkvarter med både leje- og ejerboliger med mulighed for udsigt over Brabrand Sø. Aarhus Kommune og A. Enggaard indleder nu en inddragelsesproces, hvor borgere kan komme med idéer og input til planerne.

Tiden er løbet fra City Vest i sin nuværende form, men området bliver særdeles attraktivt i de kommende år. Det påpeger entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, som vil omdanne City Vest til et bydelscenter med dagligvareforretninger og specialbutikker og etablere et levende boligkvarter med både leje- og ejerboliger i en del af det nuværende centerområde.

 

 

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har besluttet at indlede en afklaring af omdannelsen af området, og A. Enggaard indleder nu et tættere samarbejde med Aarhus Kommune om planerne. I den forbindelse bliver der lyttet til borgernes input og ideer i den inddragelsesproces, som Aarhus Kommune faciliterer.

 

 

– Udviklingen har vist, at tiden er løbet fra City Vest som regionalt center med tøjbutikker med mere.. Vi er overbeviste om, at området får langt større glæde af et bydelscenter, der betjener bydelen. Vi tror på, at vi kan etablere et fantastisk bydelscenter, der er attraktivt for både specialbutikker og dagligvarebutikker, som kan få et solidt kundegrundlag, fordi der i de kommende år flytter mange borgere til Gellerup, siger afdelingschef Jens Skinnebach fra A. Enggaard.

 

 

Planen for centerområdet omfatter også opførelse af nye boliger.

 

 

– Vi vil gerne nedtage den sydlige del af bygningerne. og etablere et bredt udvalg af boliger – det vil sige familieboliger, ungdomsboliger og seniorboliger. På den måde kan vi bidrage til at skabe et boligområde, hvor man kan bo, uanset om man er barn, ung, voksen eller gammel, siger Jens Skinnebach, der tilføjer, at nogle af boligerne skal være ejerboliger, som kan medvirke til at skabe en varieret befolkningssammensætning i kvarteret.

 

 

A. Enggaard foreslår at åbne facaderne i gadeplan i den nordlige del af centret for at gøre det mere indbydende. Samtidig vil entreprenør- og byudviklingsvirksomheden gerne samarbejde med Aarhus Kommune om at gøre Gudrunsvej mere indbydende med plads til kantzoner langs nordsiden, der kan fungere som ankomstområde til Gellerupscenen. I dag er Gudrunsvej ikke særlig indbydende for gående, og vejen afskærer City Vest fra resten af Gellerup.

 

Ambition om butikker

I de seneste måneder har en række butikker besluttet at forlade City Vest, men det betyder ikke, at der i fremtiden kommer til at mangle attraktive butikker i området, forklarer Jens Skinnebach.

 

– Der er ingen tvivl om, at City Vest ikke har en fremtid i sin nuværende form, og det er naturligvis derfor, at vi arbejder med planer om omfattende ændringer. På kort sigt forsøger vi at samle alle funktionerne omkring Lidl, men vi har fuld forståelse for, at mange af lejerne har brug for en pause efter mange svære år. På lidt længere sigt er det vores ambition, at der skal være gode muligheder for butikker i området, siger Jens Skinnebach.

Lytter til borgerne

Drøftelserne mellem A. Enggaard og Aarhus Kommune er endnu på et forholdsvist tidligt stadie, og før A. Enggaard udarbejder konkrete planer, vil Aarhus Kommune inddrage borgerne i debatten om bydelens fremtid.

 

 

Jens Skinnebach understreger, at A. Enggaards planer skal understøtte Aarhus Kommunes og Brabrand Boligforenings visionære helhedsplan for Gellerup, og at alle ideer skal drøftes med Aarhus Kommune, før de bliver konkretiseret. Den kommende borgerinddragelse er et meget vigtigt element i processen.

 

 

– Vi ser frem til at høre input og ideer fra borgerne, for det er naturligvis meget vigtigt, at der bliver lyttet til dem, der bor i området. Vi vil gerne modtage interessante ideer fra ildsjæle, der ønsker at engagere sig og blive aktive medspillere i det nye Gellerup. Efter borgerinddragelsen skal vi arbejde videre med udviklingsplanen for hele området sammen med Aarhus Kommune. Det er helt afgørende, at bydelen bliver attraktiv og kommer til at integrere sig godt i resten af Gellerup, siger Jens Skinnebach.

 

Om A. Enggaard A/S

Virksomheden er blandt landets største entreprenør- og byudviklingsvirksomheder og står bag flere andre kendte byudviklingsprojekter, som fx Ceres Byen og Sydhavnskvarteret i Aarhus, Odense indre havn og udviklingen af det gamle Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund til den nye bydel Vridsløse.