19. december 2023: Fordelingsrunden på nedenstående genanvendelseskatalog er nu afsluttet. Alle ansøgere har fået direkte besked. Vi takker for den store interesse, og vi håber, at de mange ting fra City Vest kan gøre glæde i det lokale foreningsliv.

 

 

City Vest bliver renoveret i forbindelse med etableringen af en ny bydel i området, og det betyder, at al inventar og diverse bygningsdele skal skiftes ud. Med ønsket om at begrænse ressourcespildet har A. Enggaard lavet et katalog bestående af bygningsdele og interiør, som vi håber på, kan blive genanvendt og få nyt liv. For at flest mulige kan få glæde af materialerne, foræres de gratis væk til frivillige foreninger og organisationer i Aarhus og omegn. Find katalog og ansøgningsskema her på siden. 

Sådan gør I:

  • Download kataloget i PDF her på siden og udvælg de artikler, jeres forening eller organisation er interesserede i. Hver artikel har et separat nummer. 
  • Visse artikelnumre er markeret som ”Tøm Lokalet”.  Ved tildeling af disse kan I vælge at tømme de pågældende lokaler for alle de ting, som er vist i kataloget. I er ikke forpligtiget til at tømme hele lokalet, men I kan vælge de ting, som har interesse.
  • Når I har udvalgt de artikler, organisationen vil anmode om, skal I downloade ansøgningsskemaet her på siden. 
  • Hver artikel har et nummer, som I skal notere i ansøgningsskemaet. Her kan I skrive en kort kommentar til artikelnummeret.
  • Ansøgningsskemaet skal indsendes på mail senest den 26. november 2023 . Skriv gerne i emnefeltet: Ansøgning til City Vest genanvendelseskatalog
  • Når alle anmodninger er modtaget, vil vi bruge ca. 14 dage på at gennemgå alle ansøgningerne. Herefter får I en tilbagemelding på, hvilke artikler I har fået tildelt. Ved samme lejlighed, vil der også blive aftalt nærmere omkring det praktiske i forbindelse med afhentning.
  • Afhentning sker i City Vest på Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand


Der er ingen begrænsning på, hvor mange artikler man kan søge, men vi vil forsøge at fordele artiklerne på et rimeligt grundlag, så flest mulige foreninger og organisationer bliver tilgodeset. Det er alt sammen noget, vi donerer gratis til jeres forening, og der er derfor ingen økonomi forbundet med at få artiklerne.


Vigtigt! Foreningen eller organisationen skal selv sørge for demontering, udbæring og transport af de tildelte artikler. City Vest giver adgang til de nødvendige lokaler, men modtager skal selv håndtere alt ved nedtagning. Medbring eget værktøj. Det må forventes at visse artikler skal udbæres fra øvre niveauer. Se placering af hver artikel nederst på hver side.


For spørgsmål angående City Vests genanvendelse, kontakt: genanvendelse@enggaard.dk.


Ved indsendelse af ansøgningsskema accepteres City Vests privatlivspolitik om behandling af personoplysninger. Læs privatlivspolitikken her: Privatlivspolitik