City Vest Facade

Dit privatliv

Cookie & privatlivs-
politik

Senest opdateret: 1. februar 2023

Persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvordan City Vest P/S (herefter “City Vest”, “os”, “vores”, “vi”) behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Politikken er opdelt i kategorier med afsæt i de forskellige tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger.


Vi anerkender, at beskyttelse af personoplysninger er en dynamisk proces, og der kan derfor ske løbende opdateringer i denne politik, i takt med at vi tilrettelægger nye behandlingsaktiviteter og vedtager nye retningslinjer.

Cookie politik

Persondatapolitikken introducerer dig først for nogle generelle oplysninger, som er relevante for dig:

 • Vores kontaktoplysninger
 • Dine rettigheder
 • Kontakt og klage
 • Behandlingssikkerheden

Herefter vil du blive oplyst nærmere om den behandling af personoplysninger, som finder sted. Under hver af de punkter, der dækker over de forskellige tilfælde, hvor der sker behandling, vil politikken redegøre for følgende punkter (bemærk, at det er udtryk for manglende anvendelse ved behandlingsforholdet, hvis et af de nedenstående punkter ikke fremgår for det enkelte forhold): 

 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen, herunder evt. legitime interesser
 • Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Pligtmæssige personoplysninger
 • Automatiske afgørelser, herunder profilering
 • Opbevaring af dine personoplysninger

City Vest har kontor i DK- 8200 Brabrand. City Vest har udpeget en intern Privacy Officer i tilfælde af, at du har spørgsmål til eller bekymringer om City Vests behandling af oplysninger samt praksis. City Vests oplysninger er som følger:

City Vest
Gudrunsvej 7
DK-8200 Brabrand
CVR: 43757555
info@cityvest.dk

Efter databeskyttelsesforordningen har du nedenstående rettigheder. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte City Vests Privacy Officer på mailen info@cityvest.dk

 • Ret til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
 • Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
 • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
 • Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
 • Ret til at trække samtykke tilbage. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage, hvis en behandling er baseret på dette samtykke.

Ønsker du at anvende en af dine rettigheder eller klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail til info@cityvest.dk. Vi vil behandle henvendelsen og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over City Vests behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Vi beskytter dine personoplysninger ved at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen. Vi uddanner ligeledes vores medarbejdere i databeskyttelse samt grundlæggende principper for håndtering af oplysninger.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA.

Lov af 17. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 om tv-overvågning. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105112.

Persondatapolitikken introducerer dig først for nogle generelle oplysninger, som er relevante for dig:

 • Vores kontaktoplysninger
 • Dine rettigheder
 • Kontakt og klage
 • Behandlingssikkerheden

Herefter vil du blive oplyst nærmere om den behandling af personoplysninger, som finder sted. Under hver af de punkter, der dækker over de forskellige tilfælde, hvor der sker behandling, vil politikken redegøre for følgende punkter (bemærk, at det er udtryk for manglende anvendelse ved behandlingsforholdet, hvis et af de nedenstående punkter ikke fremgår for det enkelte forhold): 

 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen, herunder evt. legitime interesser
 • Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Pligtmæssige personoplysninger
 • Automatiske afgørelser, herunder profilering
 • Opbevaring af dine personoplysninger

Vi indsamler følgende personoplysninger i relation til udbetaling af restbeløb for City Vest gavekort:
– Navn
– E-mail
– Kontonummer & registreringsnummer

Personoplysningerne opbevares maksimalt i 5 år.

Personoplysningerne deles med selskabets bogholderi Freja Ejendomsadministration ApS med det formål at restbeløb fra gavekort kan udbetales.

Læs Freja Ejendomsadministrations privatlivspolitik her: https://freja-udlejning.dk/offentlig-politik/

Dine oplysninger opbevares, så længe de er nødvendige til at opnå formålet med behandlingen herunder også for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller beskyttes, eller hvis vi er omfattet af lovgivning, som tilpligter os at opbevare dem.

Vi indsamler og opbevarer følgende personoplysninger i behandlingen af ansøgere til City Vest genanvendelseskatalog. 

 • Foreningens eller organisationens navn og adresse.
 • Kontaktpersonens navn, e-mail og telefonnummer. 

Personoplysningerne opbevares maksimalt i 5 år.

Personoplysningerne deles med City Vest P/S’ ejer A. Enggaard.

Læs A. Enggaards privatlivspolitik her: Privatlivspolitik (enggaard.dk)

Dine oplysninger opbevares, så længe de er nødvendige til at opnå formålet med behandlingen herunder også for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller beskyttes, eller hvis vi er omfattet af lovgivning, som tilpligter os at opbevare dem.